Skyline pigeon

Skyline pigeon

 

Nadoblačný holub

 

Překlad: Pete Shadow

 

Vypusť mne za svých dlaní

Nech mne odletět do vzdálených krajin

Přes zelené louky, stromy a hory

Květy a lesní fontány

Domů uličkami silnic

 

Z tohoto tmavého a prázdného pokoje

Vrhající stíny v šeru

A moje oči zrcadlí

Svět tam venku

Snění o cestě

O tom, že vítr se může obrátit

A tyto stíny zase

Z fialové přejdou do šedé

 

Jenom pro nadoblačného holuba je

Snění o svobodě

Čekaní na den

Kdy může roztáhnout křídla

A zase odletět

Leť nadoblačný holube, leť

Do snů

Ode všeho, co jsi nechal za sebou

 

Ať mě probudí ráno

Pro vůni čerstvě posečeného sena

Pro smích a pláč, život a smrt

V jasu mého dne

 

Chci slyšet zní zvony

Zpěv ze vzdálených kostelů

Ze všeho nejvíc chci být volný

Tíží mě bolestivě kovový kroužek

Tak otevři tuto klec směrem ke slunci